Elektronická platforma pre verejné obstarávanie

  1. Novela zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) prináša od 31.3.2022 viaceré zmeny.

  2. Jednou z podstatných je aj povinnosť realizovať procesy verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy a to, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

  3. V zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 31. marca 2022 je však možné na všetky úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použiť elektronický prostriedok podľa § 20. Elektronický nástroj eZakazky takým prostriedkom podľa § 20 ZVO je.

  4. To znamená, že na všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky.

  5. Zaregistrujte sa a do 31.1.2023 používajte na zákazky s nízkou hodnotou elektronický nástroj eZakazky len za 290,- € (29,- € mesačne).

Registračný formulár (Objednávka)