Elektronická platforma pre verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Realizácia procesov verejného obstarávania, poradenstvo a konzultácie pri verejnom obstarávaní, smernice, školenia.

Elektronické obstarávanie

Ponúkame informačné systémy pre komplexnú podporu interných a externých procesov verejného obstarávania.

Elektronické aukcie

Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní realizujeme pomocou vlastného certifikovaného systému eAukcie.

Predaj majetku štátu

Zabezpečujeme aj realizáciu procesu predaja majetku v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.

Obstarávanie cez EP

Zrealizujeme pre vás celý proces verejného obstarávania pomocou elektronickej platformy
EVO / EKS.

Firemný nákup

Systém eZakazky je nástrojom pre súkromné spoločnosti, ktoré potrebujú efektívne a rýchlo nakupovať.